O firmie

F.P.H.U. RADIO SYSTEM to nowoczesna firma korzystająca z najnowszych technik systemów ochrony. Po jedenastu latach działalności możemy pochwalić się nie tylko ogromną liczbą instalacji systemów sygnalizacji włamań na terenie całego województwa kujawsko – pomorskiego, ale również szeregiem instalacji słaboprądowych (systemów telewizji wizyjnej, przeciwpożarowych, nagłośnienia, kontroli dostępu, dźwiękowego systemu ostrzegawczego) w newralgicznych obiektach miasta Torunia.

Zdobyta wiedza połączona z regularnym uczestnictwem w szkoleniach u najlepszych producentów powoduje, że nasi pracownicy są dobrze przygotowani do wykonywania swojej pracy. Posiadamy licencję drugiego stopnia zabezpieczenia technicznego o numerze 0025630 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, jak również kwalifikacje zdobyte w ramach szkolenia TECHOM o nr 5/2007 w zakresie Projektowania, Instalowania i Konserwacji Systemów Alarmowych do klasy SA 4.

    Naszym najważniejszym celem jest zdobycie wiodącej pozycji na rynku
    oraz ciągłe podnoszenia jakości  oferowanych produktów i usług.
    Osiągnięcie tego celu staje się bardziej realne dzięki spełnianiu,
    a często wyprzedzaniu oczekiwań i wymagań naszych obecnych
    i przyszłych Klientów.

Przemysław Radio       
pozostaję do Państwa dyspozycji

Uznania

© 2020 Radio System