Dźwiękowy system ostrzegawczy / DSO

Wymóg stosowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) w obiektach nowobudowanych oraz już istniejących regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów.
Dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwia rozgłaszanie sygnałów i komunikatów głosowych dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach w przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego.

© 2019 Radio System